Norsk
Komponistforening

Bilde3 Magnar Åm

Foto: Liv Åm

Magnar Åm

Komponist og organist.

Kvart menneske er eit tidsvitne. Og min musikk er lyden av eitt slikt tidsvitne si modning, si stadig utvidande eksistensforståing. Dette vitnet omgjer sine inntrykk av å vere i verda til eit uttrykk som det kjenner at verda, inkludert det sjølv, nett no treng. Sjå heimesida for verkliste, og kontakt meg gjerne ifall du ynskjer å bestille eit verk skrive særskilt for ditt instrument eller ditt ensemble, kor eller orkester.

Every human being is a time witness. And my music is the sound of one such witness' maturation, its constant widening understanding of existence. This witness transforms its impressions of being in the world to an expression which it feels the world, including itself, right now needs. See my website for list of works, and please contact me in case you wish to commission a work written specially for your instrument or your ensemble, choir or orchestra.