Alt 1 Stephan M20230323 18 Linn Heidi Stokkedal

Foto: Linn Heidi Stokkedal

Stephan Meidell

Stephan Meidell (f. 1982, Kristiansand) er en gitarist og komponist som uredd tråkker ut i det ukjente. Hans lydlige oppdagelsesferd har for lengst ledet ham langt vekk fra jazzen, selv om improvisasjonen ofte er ledetråden i de mange prosjektene og verkene han arbeider med. Meidells musikk eksisterer der hvor sjangrene oppløses og kun er fragmenter som kan plukkes fra hverandre og settes sammen på nye måter. Gitaren fungerer ofte som en katalysator for elektroniske lydmanipuleringer, men også som en harmonisk kjerne de andre elementene graviterer mot.

Meidells hovedfokus er møtepunkter mellom det elektriske og akustiske, og han har skrevet flere bestillingsverk hvor dette blir tett knyttet opp mot analoge og digitale visuelle uttrykk.