Norsk
Komponistforening

Andreas Gundersen

Andreas Gundersen (f. 1993) er en samisk pianist og komponist fra Tana i Finnmark. Han er utdannet ved Norges musikkhøgskole under veiledning av Wolfgang Plagge, og avla sin kandidateksamen som solist med ensemble i verker av Toshiro Mayuzumi, Ole Olsen og Eric Griswold. Han har også vært solist i Martin Hirsti-Kvams “Concerto for Fortepiano” med BIT20 i Bergen, og er en av sin generasjons up and coming samtidsmusikk-utøvere. Andreas er også en av få pianister i norge som har fremført John Cages Sonatas and Interlude i sin helhet på konsert, noe som vekket en stor interesse hos han for repertoaret med preparert piano-musikk.

Som komponist startet Andreas å skrive da han tok timer for Rune Rebne på Toneheim Folkehøgskole. Senere har han gått 3 år i privat lære for Jon Øivind Ness, tatt et årstudium i komposisjon med Kjell Habbestad og Bente Leiknes Thorsen på NMH og gått to år på kandidatstudie i komposisjon ved NMH under veiledning av Asbjørn Schaatun. I sin komponering søker Andreas ofte inspirasjon i symmetrien, noe man kan se i alt fra harmoniske til melodiske strukturer i musikken han skriver. Det samiske er også veldig viktig for Andreas, og en stor del av hans kunstneriske arbeid har gått ut på å prøve å abstrahere forskjellige aspekter av den samiske kulturen.