Norsk
Komponistforening

GJG portrait 2019

Foto: Styrmir Kári & Heiðdís

Gísli Jóhann Grétarsson

Gísli Jóhann Grétarsson er nord-islending, komponist og dirigent og arbeider innen samtidsmusikk og komponering. Med naturen som inspirasjon maler han bilder med musikk. Han har de siste åtte årene jobbet med mange kor som dirigent og musikalsk leder både i Norge og på Island, og har spesialisert seg på å utføre nykomponert musikk.

Grétarsson er opprinnelig utdannet klassisk gitarist, og fortsatte med bachelor- og masterstudier i komposisjon (2012) fra Musikkhögskolan i Piteå (Sverige) med professor Jan Sandström som hoved lærer.

Verkene spenner fra opera, sangsykluser, kormusikk, orkesterverk, kirkelige verk og kammermusikk i alle dens ulike former. Verkene har blitt framført på festivaler og konserter i hele Norden og Europa, samt USA.

Grétarsson ble medlem i Norges Komponistforening i april 2014, og i februar 2015 ble en hel konsert dedikert til Grétarsson sine verk i den islandske ambassaden i Oslo.