IMG 20200510 211822

Foto: Frank Ekeberg

Frank Ekeberg

Frank Ekeberg er en tverrfaglig kunstner og komponist bosatt i Trondheim. Arbeidene hans utforsker tid, romlighet og endringsprosesser med spesielt fokus på naturrom, økosystemer og samspillet mellom mennesket og det utenommenneskelige. Han bruker nesten utelukkende feltopptak som kildemateriale, og integrasjon av sted og rom er grunnleggende aspekter i de fleste verkene. Hans forskningsbaserte arbeidsmetode innebærer ofte samarbeid på tvers av fagfelt, innenfor både kunst, naturvitenskap og humaniora. Ekeberg har komponert musikk og designet lyd for konsertframføring, dans, film, teater, radio og multimedieinstallasjoner, og arbeidene hans presenteres jevnlig på festivaler, utstillinger og konferanser verden rundt. Frank Ekeberg har mastergrad i elektronisk musikk fra Mills College i Oakland, California, der han studerte under Pauline Oliveros og Alvin Curran, og doktorgrad i komposisjon fra City University London, England, med Denis Smalley som veileder.