Norsk
Komponistforening

Daniel Peter Biro photo bergen new

Foto: Mia Kolbjørnsen

Dániel Péter Biró

Dániel Péter Biró er professor i komposisjon ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Han studerte i USA, Ungarn, Tyskland, Sveits, Østerrike og Israel før han fikk sin doktorgrad fra Princeton University i 2004. Fra 2004 -2018 var han førsteamanuensis ved University of Victoria i Victoria, BC, Canada. I 2011 var han gjesteprofessor ved Utrecht University og i 2014-2015 stipendiat ved Radcliffe Institute for Advanced Study, Harvard University. I 2015 ble han valgt til College of New Scholars, Scientists and Artists of the Royal Society of Canada. I 2017 ble han tildelt et Guggenheim Fellowship.

Dániel Péter Biró har fått oppdrag fra prominente musikere, ensembler og festivaler, og komposisjonene hans blir fremført over hele verden.