Norsk
Komponistforening

Jon mostad

Foto: Tore Steinar Pettersen

Jon Mostad

Født 1942. Teologisk kandidat 1965. Musikk mellomfag ved Universitetet i Oslo (1989) diplomstudium i komposisjon med Finn Mortensen ved Norges musikkhøgskole (1971-1974), Fulgte samtidig Olav Anton Thommessens private sonologi- og Mahler-seminarer. Kortere kurs i studioarbeid ved NSEM, Høvikodden og EMS, Stockholm (1983) og NOTAM (2004).

Statens treårige arbeidsstipend 1982-84. Arbeidet med kortere avbrudd i videregående skole fra 1974 til 2006, tidligere også i andre skoleslag.

Mostads musikk har bl.a. blitt framført på Festspillene i Bergen og Elverum, Nordiske Musikkdager i Oslo, Stockholm og Helsinki, Dartington International Summer School i England, Den har vært framført eller innspilt av bl.a. symfoniorkestrene i Oslo, Bergen og Trondheim og Ungdomssymfonikerne, Cikada strykekvartett, Det norske blåseensemble, Det norske solistkor og andre kor i flere europeiske land, Japan og USA, og har vært sendt på NRK (radio og TV) og noen andre radiostasjoner, bl.a. BBC.
Fa ca. 1975 har Mostads musikk oftest en klanglig-harmonisk referanse til den harmoniske overtonerekka. Senere ble dette ofte kombinert med andre modale eller friere teknikker. Ofte opptrer noe utradisjonelle formløsninger, både i ensatsige og sykliske verk.

Mostad har skrevet kammermusikk, solostykker og elektroakustiske verk, men kjernen i hans produksjon er orkestermusikk og kormusikk. Disse områdene er kombinert i helaftensverket “Were You There, When They Crucified my Lord? ? The narrative of the suffering, death, and resurrection of Jesus according to St.Mark” for blandet kor, resitasjon, sangsolister og orkester.