Norsk
Komponistforening

Morten Gaathaug

Foto: Victoria Marie Fuhr

Morten Gaathaug

Morten Gaathaug (f. 1955) er fra Sande i Vestfold. Han har sin utdannelse fra Barratt Due Musikkinstiutt, Oslo og Musikkhøyskolen i Bratislava, Slovakia. Hans viktigste lærere har vært Johan Kvandal (komposisjon) og Kari Edgren Gierløff (klaver). Han har mellomfag i musikk fra Universitetet i Oslo, og er Master i komposisjon med aksept fra Norges Musikkhøgskole.

Gaathaug har skrevet musikk i en rekke genre, både orkesterverker, soloverker, kammermusikk og sanger. Uttrykksformen preges av arven fra klassikerne og det forrige århundres tonale fornyere. Gaathaug definerer seg som en rendyrket romantiker, og tilstreber i sin stil en klar og enkel melodikk. Han debuterte med en egen komposisjons-aften i Oslo 10. april 1983, og har siden holdt tallrike konserter med egen musikk.

Gaathaug arbeider også som klaverpedagog, og skriver mye for barn. Han er opptatt av sine nasjonale røtter, og er influert av norsk folkemusikk. Inspirasjon henter han også fra naturen, spesielt ornitologi.