Norsk
Komponistforening

0 J7 A0753

Foto: Shingo Nozaki

Anders Torgunrud Røshol

Anders Torgunrud Røshol (f. 1988 på Hamar) har sin utdannelse fra Norges musikkhøgskole og Griegakademiet ved Universitet i Bergen. Han har hatt Asbjørn Schaathun og Morten Eide Pedersen som sine veiledere. Ved siden av å være komponist har Røshol vært leder for nyMusikks komponistgruppe i perioden 2015-2019 og jobber for tiden som lærer på musikklinjene i Askim og på Moss.

Å komponere handler for Røshol om å gjøre ting avhengig av hverandre og det dreier seg ofte om å skape koblinger og relasjoner mellom musikalske 'ting', enten som strukturer eller ideer. Røshol er interessert i hvordan musikken dannes, forandres og forvandles - den musikalske fortellingens enkelte lyder og elementer, dens morfologi; setningsbygningen, dens grammatikk; og til slutt, fortellingen, dens musikalske form. Dypest sett dreier dette seg om forholdet mellom orden og kaos og alle de akser musikalske ideer kan utvikle seg langs.