Norsk
Komponistforening

Program for NKFs fagseminar 15.–17. oktober 2021

1. oktober 2021

Plakat for Komponistforeningens fagseminar "Musikk og idealer" -  om vurdering, seleksjon og relevans i musikken..
I fjor relanserte vi vårt tradisjonsrike faglige helgeseminar, og inviterer denne høsten igjen til faglig og sosialt påfyll tre dager til ende.

"Musikk og idealer – om vurdering, seleksjon og relevans i musikken".

Hva streber vi etter i egen kunstnerisk praksis, og hvordan forstår vi og lytter vi til andres?
Hvor møtes og skilles ører som hører, referanser og preferanser?
Hvilke musikalske mål og målestokker navigerer vi etter, og har pandemien ført oss inn på nye veier i vårt skapende virke?

Vi byr på samtaler, paneler, lytting og nerding, toppet med levende, kunstneriske innslag.

Fredag 15. oktober

14.00 Ankomst og velkommen ved seminarkomiteen

14.30 - 14.45 Om å feile – innledning ved Cecilie Ore

14.45 - 16.30 Komponistmøte:
Henrik Hellstenius og Øyvind Mæland

16.30 - 17.00 Pause

17.00 - 18.30 Blikk på Arne Nordheim – før og nå
med Erling E. Guldbrandsen, Nina Nielsen, Henrik Hellstenius og Kristin Kverndokk (moderator)

19.30 Middag

Lørdag 16. oktober

10.00 - 11.00 Idiomatisk = Idiotisk?
med Henning Sommerro, Bjørn Kruse og
Ida Habbestad (moderator)

11.00 - 11.30 Pause

11.30 - 12.30 Om å bygge sin egen lyd, del 1
med Kristine Hansen, Geir Davidsen, Carle Lange, Tomas Nilsson, Rolf Wallin og Hild Borchgrevink (moderator)

12.30 - 13.30 Lunsj

13.30 - 14.30 Om å bygge sin egen lyd, del 2
med Kristine Hansen, Geir Davidsen, Carle Lange, Tomas Nilsson, Rolf Wallin og Hild Borchgrevink (moderator)

14.30 - 15.00 Pause

15.00 - 16.30 Komponister mellom to permer
med Lene Grenager, Synne Skouen og
Bente Leiknes Thorsen (moderator)

19.00 Middag

Søndag 17. oktober

10.00 - 11.30 Komponistmøte: Kristin Bolstad og Kaja Bjørntvedt

11.30 - 12.00 Pause

12.00 - 14.00 Jurysamtale for åpen scene
med Hild Borchgrevink, Christian Blom og
Bjørnar Habbestad (juryleder)

14.00 - 15.00: Lunsj

Avreise.

Mer om temaene

OM Å FEILE – innledning
med Cecilie Ore
Med denne innledningen skaper vi en ramme, til inspirasjon og ettertanke, knyttet til helgens seminartema samt de parvise komponistmøtene. Er det å feile en del av arbeidsprosessen, og kan vi i det hele tatt lykkes uten å feile?

KOMPONISTMØTER
med Øyvind Mæland & Henrik Hellstenius (fredag) og
Kristin Bolstad & Kaja Bjørntvedt (søndag).

Fredag og søndag møter vi komponister i parvise konstellasjoner og får høre deres utvekslinger om hverandres musikk. I år har vi spurt komponistene om å velge to verk hver fra egen verkliste: Ett verk de er fornøyd med, og ett verk de er mindre fornøyd med. Samtalene vil kretse rundt begrunnelser og refleksjoner rundt disse holdningene: Hvilke egenskaper ved verkene ligger til grunn for de ovennevnte vurderingene? Og skiller ens vurderinger av egne verk seg fra hvordan ens kollega vurderer dem?

BLIKK PÅ ARNE NORDHEIM – FØR OG NÅ
med Erling E. Guldbrandsen, Nina Nielsen, Henrik Hellstenius og Kristin Kverndokk (moderator)
I år ville Arne Nordheim fylt nitti år. I dag er hans verker ikke ofte spilt, i kontrast til den tiden der hans musikk og plass i offentligheten gjorde ham til en ledende skikkelse innen samtidsmusikken. Hvordan vurderer vi komponisten, mediefiguren og Arne Nordheims betydning før og nå? Henrik Hellstenius og Erling E. Guldbrandsen vil i denne sammenhengen også gjøre en revurdering av kritikken de fremførte i de tre P2-programmene «Hva er det med Arne Nordheim?» fra høsten 1995, som det vil bli spilt utdrag fra.

IDIOMATISK = IDIOTISK?
med Henning Sommerro, Bjørn Kruse og
Ida Habbestad (moderator)
Hvilken vekt bør stiløvelser, tradisjon og håndverk ha i komposisjonsutdannelsen veid opp mot f.eks. mer abstrakte emner, som estetikk, filosofi og innsikt i andre kunstuttrykk? Kan stiløvelser stå i veien for, eller tvert imot være med på å frigjøre, en komponists kunstneriske uttrykk? I samtalen får vi høre hvordan to etablerte komponister, med bakgrunn fra utdanningsinstitusjonene i henholdsvis Trondheim og Oslo, forholder seg til dette i sin undervisning, og i egen kunstnerisk praksis. Er det idiotisk å skrive idiomatisk?

OM Å BYGGE SIN EGEN LYD
med Kristine Hansen, Geir Davidsen, Carle Lange, Tomas Nilsson, Rolf Wallin og Hild Borchgrevink (moderator)
Gjennom to timer, før og etter lunsj på lørdagen, møter vi egenartede instrumenter og folk som bygger og skaper sin egen lyd. De inviterte vil fortelle om sine kunstneriske, lydlige, kulturelle, politiske og idealistiske motivasjoner for å skape helt nye instrumenter og lydlandskap.

KOMPONISTER MELLOM TO PERMER
med Lene Grenager, Synne Skouen og
Bente Leiknes Thorsen (moderator)
Samtalen tar for seg aktuelle bøker der komponister reflekterer rundt sin egen kunstneriske praksis – et tema det skrives stadig sjeldnere om i offentligheten, og som det kanskje enda sjeldnere skrives om av komponistene selv.

JURYSAMTALE FOR ÅPEN SCENE
med Hild Borchgrevink, Christian Blom og
Bjørnar Habbestad (juryleder)
Hvordan foregår kvalitetsdiskusjoner i en jury? Vi vil føre en slik samtale for åpen scene, der panelet vil vurdere verk som også seminardeltakerne har fått anledning til å gjøre seg kjent med på forhånd.

Medvirkende:

Cecilie Ore – komponist
Øyvind Mæland – komponist
Henrik Hellstenius – komponist, professor i komposisjon ved NMH
Erling E. Guldbrandsen – skribent, professor ved Institutt for musikkvitenskap, UiO
Nina Nielsen – medieviter, skribent, sanger, låtskriver, stipendiat ved NMH
Henning Sommerro – komponist, professor ved Institutt for musikkvitenskap, NTNU
Hild Borchgrevink – skribent, kritiker, kurator, stipendiat ved NMH
Bjørn Kruse – komponist, professor emeritus i komposisjon ved NMH
Kristin Kverndokk – musikkjournalist i NRK
Kristine Hansen – komponist, instrumentbygger
Geir Davidsen – euphonist, instrumentbygger, førsteamanuensis ved UiT
Carle Lange – scenograf, arkitekt, instrumentbygger
Tomas Nilsson – slagverker
Rolf Wallin – komponist
Kristin Bolstad – komponist, sanger
Kaja Bjørntvedt – komponist
Lene Grenager – komponist, cellist
Synne Skouen – komponist, skribent
Christian Blom – komponist, daglig leder ved Notam
Bjørnar Habbestad – fløytist, kunstnerisk leder i nyMusikk
Ida Habbestad – skribent, kritiker, daglig leder i NKF

Seminarkomiteen:
Stine Sørlie – komponist, nestleder i NKF
Ragnar Rasmussen – komponist, styremedlem i NKF
Bente Leiknes Thorsen
– komponist

Seminaret er fulltegnet

Det er ikke mulig å melde seg på lenger, da alle plasser er booket.

Neste fagseminar blir i mars 2022.