Norsk
Komponistforening

Palmenhaus m bukkehorn

Foto: KSeglem

Karl Seglem

Karl Seglem (f.1961) komponist, tenorsaksofonist, bukkehornist, poet og produsent

Han er karakterisert som "En musikalsk nasjonalskatt" og "En av de fineste stemmene i nordisk jazz" og har motatt Buddyprisen, som er norsk jazz høyeste utmerkelse. En markant og nyskapande musiker og komponist som har utviklet et unikt musikalsk språk i skjæringspunkt mellom jazz og folkemusikk.

Karl Seglem har en rik og mangfoldig produksjon der utgivelser som Rit, Ossicles, Som spor, JazzBukkBox (3CD) Lærad og Nordic Balm utmerker seg som særegne, sterke og personlige arbeider. Har konsentrert seg om norsk folkemusikk som basis for improvisasjon og komposisjon, og særlig arbeidet med å utforske hardingfelemusikken.

Har turnért store deler av verden og særlig fått gjennomslag i Tyskland.

Seglem har også turnert mye i Norge og hatt konserter på klubber, festivaler, skoler og gjennom en rekke samarbeid med andre kunstutrykk som billedkunst, dans, poesi, og på spektakulære utescener, i naturen.

Han har komponert musikk til egne ensembler, teater, film, video og installasjoner og jobbet med å presentere musikk for barn og ungdom. Han har komponert en rekke bestillingsverk til sentrale norske arrangører/festivaler siden tidlig på 1990-tallet.

Han er aktiv som studiomusiker og plateprodusent for mange ulike jazz- og folkemusikkartister og har drevet plateselskapet NORCD siden 1991. Katalogen teller nærmere 200 titler.

Seglem har samarbeidet med musikere fra en rekke land som Portugal, Pakistan, Bulgaria, India, UK, og de senere år særlig med den sveitsiske pianisten Christoph Stiefel.

Karl Seglem har opptrådt for den norske Kongefamilien ved en rekke anledninger og utstillingsopninger, samt på HM Mette Marits fødselsdag.

Nominert til Spellemannprisen 5 ganger. Fikk Folkelarmprisen for "Ossicles" i 2010.

Seglem har gitt ut 2 poesisamlinger “Stilla er ein åker” og "Kvit frekvens, stille spor". Han er også forfatter av historier i barnebokantologiene Godnattboka, Eventyrboka, Trøysteboka, Monsterboka og Fantasiboka

Karl Seglem er fra Årdalstangen i Sogn, nå bosatt i Oslo