Norsk
Komponistforening

Nkf 20200829 14

Foto: Renate Madsen

Helge Iberg

Helge Iberg beveger seg mellom samtidsmusikkens partiturer og den moderne jazzens landskaper. Hans musikalske produksjon omfatter kammerverk, orkestermusikk og vokalverk, opera og musikaler og han har 11 CD-utgivelser i eget navn.

Iberg har et profilert kultur- og samfunnsengasjement som har resultert i 2 bøker og en rekke essays/artikler om kultur/samfunn/kunst.

«I virkeligheten har svært få komponister fra det tidlige tjueførste århundre klart å forene sin sentrale sannhet med stilistiske eller naturlige parametere fra sin egen stemme. Veldig få, men noen. Helge Iberg er blant dem» skrev Andrew Mellor i sin verkomtale av kammercd-en «Life Music» (2017). Mellor er journalist og musikkritiker bl.a. i «The Gramophone».

Ibergs pianostil gjenspeiler jazzmusikerens spontanitet og komponistens respekt for form og uttrykk. Han har produsert en rekke Cd-er og gjort samarbeidsprosjekter med utøvere som Bendik Hofseth, Sidsel Endresen og Jens Petter Molvær.

PRISER: Musikkforleggerprisen Årets verk 2020. Årets komponist, Spellemannprisen 2019. Prix Italia 1990 og Årets verk/tekst (Nopa) 1990. Nominert til Edvard-prisen i 2001, 2016, 2020 og Spellemannprisen i 1991, 94.

Helge Iberg studerte musikk, religionsvitenskap og idéhistorie ved Universitetet i Oslo og har en master i komposisjon fra Norges musikkhøgskole. Han har vært styremedlem i Norsk Komponistforening og medlem av Komponistforeningens musikkfaglige utvalg.