Norsk
Komponistforening

IMG 0995 Simen Korsmo Robertsen

Foto: Peshrow Zard

Simen Korsmo Robertsen

Simen Korsmo Robertsen er en norsk musiker, komponist og koreograf. Hans kunstneriske virke viser et faglig fokus- og utviklet sensitivitet rettet mot bindeleddet mellom lydkunst, musikk og bevegelse. 

Arbeidene hans er ofte relatert til stillhet og stillhetens mangefasetterte- og samtidig universelle uttrykk. «Jeg lar meg stadig begeistre over den overraskende kraftfulle skjønnheten i det uperfekte og forgjengelige, og hva møtet med denne - ofte stille - skjønnheten kan kommunisere til oss mennesker.»

Korsmo Robertsen er utdannet fra Norges musikkhøyskole og Kunsthøyskolen i Oslo som jazzpianist, musikkpedagog og koreograf. Han er medlem av Norsk Komponistforening og har blitt tildelt flere utmerkelser for sitt kunstneriske arbeid. Han jobber både internasjonalt og lokalt i Norge, og har en klar interdisiplinær profil og kompetanse i det norske scenekunstfeltet.