Bilde Kari Sundet2019 Lady Bug ASMR

Foto: Jorunn Sundet

Kari Telstad Sundet

Kari Telstad Sundet er en komponist som primært skriver elektroakustisk kammermusikk, men også akustiske verker og ren elektronikk. Hun er opptatt av musikkens visuelle potensiale, sound scapes, forholdet mellom menneske og maskin, og lyders evne til å vekke assosiasjoner og minner.