Norsk
Komponistforening

Fot2003040414015477076676 olavantonthommesen

Foto: Lisbeth Medbøe Risnes/Nasjonalbiblioteket

Olav Anton Thommessen

Olav Anton Thommessen (født 1946) er en profilert komponist. Han har mottatt bestillinger fra alle de store norske orkestre og festivaler, og fra en rekke institusjoner i utlandet. Hans omfattende kunnskaper og engasjerende formidlingsevne har gjort ham til en ettertraktet lærer, foredragsholder og intervjuobjekt.

Thommessen har vært styremedlem i Ny Musikk, Norsk Komponistforening og sittet i Statens Musikkråd og Kunststyrelsen i Danmark. Han var blant initiativtakerne til Norsk Musikkinformasjon og satt som styreleder for senteret i de viktige etableringsårene 1979-85. I 2019 opprettet han Skovlystiftelsen, som har til oppgave å støtte norske komposisjons- og musikkteoristudenter, og der hans eiendom, eiendeler og musikkarkiv også testamenteres