Norsk
Komponistforening

Øyvind Torvund photo Dimitri Djuric

Foto: Dimitri Djuric

Øyvind Torvund

Øyvind Torvund studerte komposisjon ved Norges musikkhøgskole og Universität der Künste Berlin. Ved siden av sitt virke som komponist har Torvund vært aktiv som gitarist innen rock og improvisasjonsmusikk.