20220209 134042

Foto: Privat

Anders Vinjar

Anders er programmerer-komponist, og utvikler egne IT-løsninger og utforsker kreative potensialer i moderne teknologi. Åpen kildekode, og sterke samarbeid med sterke internasjonale IT-miljøer og andre kunstnere er sentralt i arbeidet.

Anders jobber i hele spennet fra teori og algoritmer på den ene siden, til opptak og bruk av naturlig lyd på den andre

Anders ønsker å samarbeide med andre kunstnere, om utvikling av teknikker, skape nye verk, om formidling, om prosjekter som viser fram det beste kunst kan tilby.