Norsk
Komponistforening

AV gliser av 47

Foto: Asbjørn Vinjar

Anders Vinjar

Anders er stadig på jakt etter den kunsten som stiller mere spørsmål enn den gir svar, og i beste fall stimulerer til nye erkjennelser.

Anders utvikler egne IT-løsninger og utforsker kreative potensialer i moderne teknologi. Åpen kildekode, og sterke samarbeid med sterke IT-miljøer og andre kunstnere er sentralt i arbeidet.

Anders jobber i spennet mellom algoritmiske modeller på den ene siden, og bruk av naturlig lyd på den andre.

Anders ønsker å samarbeide med andre kunstnere, om nye verk, om formidling, om prosjekter som viser fram det beste kunst kan tilby.