Norsk
Komponistforening

Edvin Østeraard_2

Foto: Niklas Østergaard

Edvin Østergaard

Edvin Østergaard (f. 1959) komponist, er ansatt som professor i fagdidaktikk i "Kunst og vitenskap i læring" ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har utgitt en rekke publikasjoner (se NMBU). I 2020 ble Østergaard utnevnt til Merittert underviser ved NMBU.