Trond Lossius foto Karen Kipphoff edited 2

Foto: Karen Kipphoff (utsnitt)

Trond Lossius

Trond Lossius arbeider med lyd i installasjoner og andre tverrkunstneriske prosjekter, ofte i samarbeid med andre kunstnere. Praksisen omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og utvikling. I eget kunstnerisk virke er han interessert i hvordan vi opplever sted og rom gjennom lyd, og han arbeider med feltopptak, hovedsakelig fra bydelsmiljøer og med kringlyd (surround sound). Med bakgrunn i behov i egen kunstpraksis utvikler han programvare som også gjøres tilgjengelig for andre, deriblant Ambisonic Toolkit for Reaper. Han har publisert artikler i internasjonale forskningskonferanser innen musikkteknologi.

Trond Lossius er bosatt i Bergensregionen, har studert komposisjon ved Griegakademiet, og har også en master i geofysikk. Han har vært kunststipendiat ved Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet, professor ved Kunsthøgskolen i Bergen og ved Griegakademiet, og var forskningsleder ved Kunsthøgskolen i Oslo 2017-2019. Han er veileder for flere nåværende og tidligere doktorgradsstipendiater ved institusjoner i Norge og Sverige. I mange år var han tilknyttet BEK - Bergen senter for elektronisk kunst.