Norsk
Komponistforening

190cfe4 1

Privat foto

Oddvar Lönner

Født 1954 i Tønsberg. Lönner begynte å komponere i 10-års alderen. Privatundervisning hos Solveig B. Knutsen (klavér) og etterhvert med domorganist i Tønsberg, Åge Myklegård (komposisjon og div. musikkteori) samt med sjefsdirigent i Den norske Opera, Arvid Fladmoe (orkesterteknikk/instrumentasjon). Klavérpedagogisk studium ved Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo. 1976-83 to hovedstudier ved «Hochschule für Musik und darstellende Kunst» i Graz, Østerrike i komposisjon med prof. Andrzej Dobrowolski og dirigering/orkesterledelse med prof. Milan Horvat. Avsluttet studiene med statlig diplomeksamen.

1983-1990 levde Lönner som frittskapende komponist i Wien og forskjellige steder i USA, der han bl.a. ble kjent med indiansk kultur og filosofi og en periode var assistentlærer uten ansettelse ved «University of Arkansas at Little Rock» i komponistklassen til prof. Robert Boury. Lönner studerte også filosofi ved universitetet i Oslo i ett år i denne perioden (gresk filosofi og religionsfilosofi hhv. med professorene Torstein Tollefsen og Finngeir Hiorth) av nødvendighet i en kunstnerisk og filosofisk brytningstid. Denne tiden var også sterkt preget av læretiden hos filosofen Oscar Hansen, som bodde i en hytte i en skog utenfor Tønsberg.

1991 giftet Lönner seg med Roxana Daniela f. Marinescu i Bucuresti, Romania. Etterhvert ble sønnen Haakon Johan født (1992) og datteren Silvia Louise (1996). Frem til 1998, bodde familien vekselvis i Tønsberg og i Leibnitz, Østerrike. I tillegg til å komponere, var Lönner aktiv som dirigent bl. a. for «Oberstufenorchester» ved Freie Waldorfschule i Graz med konserter i Graz, Wien og Maribor samt at Lönner ledet ensembler ved uroppførelser av egne verk, bl.a. med musikkstudenter ved «Staatliche Hochschule für Musik» i Hamburg. - Lönner var leder for musikkavdelingen ved Richard Wagner Instituttet og senere også for Wagner Akademiet i Tønsberg, der han underviste komposisjon, klavér, dirigering/orkesterledelse og samtlige musikkteoretiske fag. Foretaket var et stort prosjekt i samarbeid med mange lærere innen musikk, Vestfold Symfoniorkester og mindre ensembler, billedkunstnerne Per van Per (daglig leder) og Hans Sæle samt med Thesbiteateret i Tønsberg. - Grunnet mistenkeliggjøring fra kolleger i Oslo og hard presseforfølgelse, spesielt fra Dagbladet og Dagens Næringsliv, til tross for høyt kvalifiserte lærere og nøye utarbeidet studieplan på høyt nivå, ble prosjektet oppgitt. - Lönner hadde deretter vikariater ved musikklinjen i Sandefjord videregående skole, ved Sandefjord kulturskole og Tønsberg kulturskole.

1998-2017 var Lönner klavérlærer og kursholder ved Porsgrunn kulturskole og 1999 til 2019 klavér- og komposisjonslærer ved Færder kulturskole.

Siden 2019 er Lönner bosatt i Bucuresti, Romania.
Lönner har komponert for nær sagt alle kammermusikalske besetninger, orkester, operaer, syngespill, sakrale verk, rituelle komposisjoner, orgelverk, sangsykluser, sanger, sonater m.m.
Lönners musikk blir oppført i flere europeiske land, derav mest i Østerrike og Romania. Uroppførelser også i Japan og Australia.

Øvrig tilgang:
Noen komposisjoner befinner seg i privat eie i Graz, Østerrike.