Norsk
Komponistforening

Øystein ved flygel

Foto: Peder Torget

Øystein Sevåg

Øystein Sevåg er født i 1957. Hans særpreg som komponist er basert på en bakgrunn innenfor klassisk musikk, jazz, rock, elektronisk avantgarde og mange typer etnisk musikk. Han er sønn av folkemusikkforskeren Reidar Sevåg og ble tidlig presentert for norsk folkemusikk. Øystein spilte piano fra han var 5 år og var i ungdomsårene innom gitar, bass og kirkeorgel før han landet på tverrfløyte, som ble hans hovedinstrument under studiet på Barratt Dues Musikkinstitutt. Han har komponert fra tenårene, og studiene løp parallelt med komposisjonesstudier hos Bjørn Fongaard og Johan Kvandal.

Etter avsluttet musikkstudium i 1982 har han vært aktiv som komponist på heltid. De første årene etter studiet var han med i Ny Musikk komponistgruppe, og komponerte både kammermusikk og “elektroakustisk” musikk i denne perioden. Han eksperimenterte mye med lydens 3-dimensjonale aspekt gjennom ambiosoni, og implementerte erfaringer herfra i senere arbeid med mer konvensjonell musikk.

I årene 1987-97 arbeidet han mye med melodisk groove-basert musikk der han ønsket å forene improvisasjonselementer med gjennomkomponert flerstemmighet. Dette førte til flere album som fikk stort nedslagsfelt i USA og verden forøvrig på 90 tallet, gjennom album som “Link”, “Global House” og “Bridge”. Her medvirket mange av Norges fremste jazzmusikere, som Bendik Hofseth, Nils Petter Molvær, Paolo Vinaccia, Eivind Aarset, samt Philharmonia Orchestra London og Vertavokvartetten. Denne perioden ga Sevåg frihet til å utvikle nye prosjekter uavhengig av kommersielle hensyn.

Fra 1999 til 2005 bodde han i Tyskland, der tiden ble brukt til refleksjon og ny research. Sevåg utforsket nå hvordan musikk kan brukes i terapeutisk sammenheng. Samtidig tok han opp igjen partiturbasert musikk, med hovedfokus på polyfoni.

Sevåg flyttet tilbake til Oslo i 2006, der han ved siden av å komponere har spilt mange konserter med både egen og andres musikk. I 2014 vant han sammen med Benedicte Torget NOPAs musikkpris for verket “Karin Boye sånger”, for stemme, piano og strykere. Han skriver for tiden på ulike orkester- og kammerverker.