Konrad Øhrn farger

Foto: Olav Breen

Konrad Øhrn

Konrad Mikal Øhrn (22. januar 1950) ble født i Tromsø, men vokste opp i Oslo, der han startet sine pianostudier i 1964 ved Oslo Musikkonservatorium med pianisten Jarle Søraa. Interessen for komposisjon viste seg tidlig: "... begynte å komponere på selve dagen av min første pianoleksjon," forteller han, "siden da har jeg fortsatt å komponere gjennom alle årene." Han tok videre studier i musikk ved Universitetet i Bergen i perioden 1972 – 75. Hans interesse for komposisjon ble videreutviklet gjennom studier med to av Norges mest betydningsfulle komponister i det 20. århundre, Johan Kvandal (1919 - 99) og Egil Hovland (1924 -2013).

Konrad Øhrn har hittil utgitt ca. 200 komposisjoner og arrangementer ved Norsk Musikforlag AS og Cantando Musikkforlag AS. Listen inneholder blant annet mange verk for kor, som for eksempel: to messer, "Missa Gratiae" (1997), "Missa Orationis" (1999), to julekantater, «The Prince of Peace» (1991) og «Det skjedde i de dager» (2014) samt en påskekantate, «A Passion Service» (2018). Hans vokalutgivelser inkluderer også flere sanger for solostemme og piano, «Three Romances» (1996) til tekster av John Ashford, «Draumen» til tekster av Halldis Moren Vesaas (2017) m.fl.

I de senere årene har han komponert stadig mer instrumentalmusikk etter bestillinger fra inn og utland – Norge, Sverige, Polen, Tyskland og Frankrike – både klavermusikk og kammerverk: «Summer Memories» (2013) for alt-fløyte og piano, «Trio» for fløyte, cello og piano (2016), videre en Dobbelkonsert (for to fløyter og strykeorkester; 2014), en Pianokonsert (2016) og Trio Concertante (2017) for fløyte, klarinett og piano, for å nevne noe. Komposisjonene er framført av profesjonelle grupper og orkestre - Det Norske Fløyte-ensemble; European Flute Ensemble; Co-operate Orchestra, Polen; Kristiansand symfoniorkester; Fem på tvers m.fl.

Hans verk for to klaver, «Norwegian Fantasy», ble urframført under European Piano Teachers Convention ved Norges Musikkhøgskole i 2014, og stykket «Awakening piano» (solo piano) ble urframført under The International Piano Competition i Orleans, Frankrike, 2016.
Som komponist foretrekker Konrad Øhrn en forholdsvis moderat stil. Men moderne teknikker er ikke ukjente for ham: "For en periode studerte jeg tolvtoneteknikk og serialisme. Selv om teknikkene er interessante i seg selv, synes jeg det er mer personlig stimulerende til å komponere musikk med klar tonale sentra, mer målrettet rytmisk driv og tematiske tilpasninger som er preget av melodiske linjer – og det har ofte være dette som har blitt etterspurt ved bestillinger fra meg.»

Konrad Øhrn har undervist som professor i komposisjon ved Universitetet i Agder fram til 2017, og fungerer nå som professor emeritus samme sted.