P1020033 1

Foto: Privat

Erik Stifjell

Erik Stifjell (f. 1976). Gjennom sin musikk, søker Erik etter organiske former og nye måter å blande akustisk og elektronisk lyd. Mellom 2021 og 2025 fordyper Erik seg i dette gjennom Phd-prosjektet "Loudspeakers - Prosthetic or Enhancement?". Hans produksjon omfatter verker for små og store ensembler, elektroakustiske komposisjoner, film og scenemusikk i tillegg til et bredt spekter av mer eksperimentelle verker.

Erik har Master- og Bachelorgrad fra Koninklijk Conservatorium, Den Haag (2008, 2010) og Cand.Mag. (Slagverk) fra UiT Norges arktiske universitet. Han er også musikalsk leder for Nordting.