Norsk
Komponistforening

Henrik Hellstenius

Foto: Henrik Beck/Ultima

Henrik Hellstenius

Henrik Hellstenius tok musikk mellomfag ved universitetet i Oslo i 1984. Senere har han avlagt kandidat- og diplomeksamen i komposisjon ved Norges musikkhøgskole med Lasse Thoresen, Olav Anton Thomessen og Bjørn Kruse som lærere. Året 1992-93 tilbragte han i Paris hvor han studerte komposisjon, analyse og instrumentasjon med komponisten Gérard Grisey ved Conservatoire Supérieur. Han har også studert computerstøttet komposisjon ved IRCAM i Paris.

Han har vært engasjert i en rekke scenekunstprosjekter. I tillegg til sine to operaer, SERA og OPHELIA: Death by Water Singing – begge uroppført ved Ultima-festivalen og senere i Polen og Tyskland – har han arbeidet med dramatikere som Jon Fosse, Cecilie Løveid, Liv Heløe og koreografen Ingun Bjørnsgaard. Hellstenius arbeider også med andre prosjekter som utforsker kraften i iscenesettelse av musikk, i form av instrumentalteater eller iscenesatte konserter – et eksempel er prosjektet Ørets Teater I–IV, som han gjennomførte som festspillkomponist og kurator under Festspillene i Bergen i 2011 og videreført på Den Norske Opera under Ultima 2015. I 2014/2015 var Hellstenius sesongprofil i Oslo Filharmoniske Orkester. Han er også professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.