Norsk
Komponistforening

0 02 05 2d154852e98e51e8ac5cbd2a2d843e05d87d63dd13148577deb2fc9749d9419a 1c6da49526adc4

Bjørn Norvall Hoemsnes

Bjørn Norvall Korsan Hoemsnes, født i Molde i 1954, vokste senere opp i Oslo. Startet å komponere i ung alder og orienterte seg tidlig i grenseoverskridende musikkgenre. Hoemsnes' musikk er preget av tradisjon og tilbakeblikk i kjente genre, likevel utgjør modernistisk/postmodernistisk samtidsmusikk en betydelig del av Hoemsnes' produksjon. Rytmisk populærmusikk i alle avskygninger forkommer side om side med klassisk kitsch og eksperimentell-absolutt-pling-plong. Tonaliteten er fra A til Å, estetikken står i fokus.

Hoemsnes har fått utgitt verker på Aurora CD, Norsk Komponistforening egen label og sin egen label: voxgarden Han vant 1.pris for sitt verk: '1918-Ouverture' for symphonic band i 1978 i anledning NMF 60-års Jubileum der Kong Olav V med sin familie var tilstede i Oslo Konserthus. I 1985 mottok Hoemsnes ett 3-årig arbeidsstipend i komposisjon. Likeledes ett 1-årig arbeidsstipend fra Komponistenes Vederlags-fond i 2011.

Hoemsnes’ musikk er framført i både inn og utland (se verks-listen under). I 1984 fikk han gjennom daværende Statens Musikkråd en større bestilling til Festspillene i Bergen. Året etter ble verket ‘Opus Partus’ unnfanget i Grieghallen av Forsvarets Stabsmusikkorps under ledelse av Christer Johannessen. Hoemsnes ble valgt til festivalkomponist under VinterRiss og HøstRiss-festspillene i Østfold i 2012.

Hoemsnes satt opp en hjemmeside ‘voxgarden’ i 2008. I 2018 ble siden slettet, en kineser tok domene og over 500 verker forsvant. Noen backups er funnet, men det meste er gått tapt. For tiden er Hoemsnes ansatt i kulturskolen i Horten som piano-lærer. Han arbeider i tillegg som free-lance komponist, akkompagnatør, arrangør, produsent i det frivillige musikkliv.