Norsk
Komponistforening

Screenshot 2021 10 19 at 09 16 16

Foto. Privat

Magnar Heimdal

Utdannet ved Griegakademiet og i Winnipeg. Skriver i mange genre innen samtidsmusikk. Motsetter meg å sette musikken i bås, jeg skriver det jeg ønsker å høre. Atonalitet, lydkunst og musikk uten hørbar puls er interessante parenteser i musikkhistorien. Mitt interessefelt inkluderer musikk fra hele verden, men jeg skriver ikke verdensmusikk. Jeg syns musikk skal være for folk flest, ikke kun for en utdannet elite. Men den trenger ikke derfor å være banal. Jeg syns det er helt i orden å skrive som Mozart, eller å skrive ren lydkunst.