Norsk
Komponistforening

Kari Beate Tandberg

Kari Beate Tandberg

Kari Beate Tandberg (f. 1958) er utdannet pianist og komponist fra Norges musikkhøgskole. Gjennom det nasjonale forskningsprogrammet Kunstnerisk Utviklingsarbeid oppnådde hun førsteamanuensis-kompetanse i 2007. Hun har i mange år vært lektor i musikk deltid på videregående skole. Musikken hennes er spilt av Kringkastings-orkesteret, Det norske kammerorkester, Det norske blåseensemble, Ensemble Ernst, Cikada Strykekvartett og Nordic Voices. Den har blitt framført i Japan, Tyskland, Skandinavia og er overført i NRK.

Kari Beate har mottatt en rekke stipend, deriblandt Statens kunstnerstipend. I 1995 fikk hun 1. pris i den internasjonale Fanny Mendelssohn-konkurransen. Hun har vært representert på Ung Nordisk Musikk (UNM) og på Nordiske musikkdager (NMD). Som komponist og i sitt forskningsarbeid har hun vært opptatt av hvordan synsinntrykk og visuelle impulser kan danne grunnlag for et klanglig, musikalsk uttrykk. Tittelen på forskningsprosjektet er: Fra bevegelige bilder til organisert lyd.

Kari Beate Tandberg (b. 1958) was educated as a pianist and composer at the Norwegian Academy of Music. In 2007, she achieved a PhD through the National Norwegian Artistic Research Programme. In addition to working as a composer, she teaches music at high school.

Her compositions are performed by The Norwegian Radio Symphony Orchestra, The Norwegian Chamber Orchestra, Ensemble Ernst, Cikada String Quartet and Nordic Voices. Her works have been presented in Japan, Germany, Scandinavia and broadcasted by Norwegian Broadcasting Corporation (NRK). Kari Beate has received numerous grants, including the Norwegian Government Grant for composers (Arts Council Norway). In 1995, she received the 1st prize in the international Fanny Mendelssohn competition. She has been represented at the Young Nordic Music (UNM) and the Nordic Music Days (NMD). As a composer and research fellow she has, in particular, focused on how visual impressions and impulses can form the basis for musical expression. The title of her research project is: From moving images towards organized sound.