Norsk
Komponistforening

Tor Erik Hellesen

Foto: Privat

Tor-Erik Hellesen

Tor-Erik Hellesen (1979) er komponist og musikar frå Florø, busett i Bergen. Han studerte komposisjon på Griegakademiet (02-10) under Morten Eide Pedersen. Hellesen sin musikk har vorte framført nasjonalt og internasjonalt og vert publisert på NB-Noter.