Norsk
Komponistforening

Terje Winther

Foto: Privat

Terje Winther

Terje Winther (1963) fra Nesodden utenfor Oslo har sin bakgrunn fra gråsonen mellom seriøs moderne musikk og eksperimentell rock. Han er cand. mag. fra Norges Musikkhøgskole etter komposisjonsstudier med Olav Anton Thommessen og dirigentstudier med Karsten Andersen. I tillegg har han astronomistudier fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med musikk både som arrangør og komponist i ulike amatør- og profesjonelle sammenhenger. Har også arbeidet mye med praktiske oppgaver i musikklivet, bl.a. som regissør for Oslo Sinfonietta, som produsent for Ny Musikk, og som inspisient på konsertene under Ultimafestivalen og Verdensmusikk-dagene i Oslo 1990. Han har i mange år vært daglig leder for De Unges Orkesterforbund.

Han er medlem av Norsk Komponistforening, og var tidligere medlem og leder av Ny Musikks Komponistgruppe. Alle hans verk er registrert hos TONO, og kan sees og høres på Nasjonalbiblioteket Noter (NB Noter).