Norsk
Komponistforening

Åse Hedstrøm

Foto: Anne Helene Gjelstad

Åse Hedstrøm

Åse Hedstrøm (1950) har studert komposisjon ved Norges musikkhøgskole og Institutt for sonologi i Utrecht, samt med Sven-David Sandström. Hun har to ganger mottatt Norsk komponistforenings pris Årets verk: i 1985 for kammerverket Right After og i 1989 for strykekvartetten Sorti. Orkesterverkene Anima og Nenia ble henholdsvis nominert til Nordisk Råds Musikkpris i 1986 og anbefalt av UNESCOs Rostrum for komponister i Paris i 1988. Hun har hatt fremførelser i Europa, USA og Japan som følge av internasjonale bestillinger. Hennes musikk kjennetegnes av ekspressivitet i et sterkt personlig tonespråk, lite påvirket av "ismer".

Ved siden av kompositorisk virke, har Åse Hedstrøm vært en drivende kraft i norsk musikkliv, som initiativtaker, koordinator og organisasjonsmenneske. Hun har vært president i Ny Musikk i en viktig oppbyggingsperiode da Ny Musikks Komponistgruppe, Festivalen Nordlyd og tidsskriftet Ballade ble opprettet. Hun har vært musikkoordinator på Henie Onstad Kunstsenter, der kimen til Ultima-festivalen ble lagt, en festival hun senere ble direktør for. Hun har vært direktør for Stockholms Konserthus/Kungliga Filharmonikerna og styreleder i MIC, TONO og Norsk Komponistforening. Åse Hedstrøm er medlem av Kunglia Musikaliska Akademien. (Kilde: asehedstrom.no)