Norsk
Komponistforening

Jo David Meyer Lysne by rakel emhjellen paulsen

Foto: Rakel Emhjellen Paulsen

Jo David Meyer Lysne

Jeg er en komponist basert i Gvarv i Midt-Telemark. Jeg er utdannet ved Norges musikkhøgskole (2014-2020), i komposisjon (1. avd.) v/Eivind Buene og utøvende rytmisk musikk (bachelor).

Jeg har de siste årene gitt ut en rekke album under eget navn; «Meander» (Øra Fonogram 2017), «Henger i luften» (Hubro Music 2018), «Kroksjø» (Hubro Music 2020), samt skrevet en rekke bestillingsverk for ensembler, utøvere og festivaler; «Turdus Philomelos» (Nordsjø kammermusikkfest 2021), «Smeltende stemme» (FriKunst 2021), «Våtmark» (Kunstnerhusets Fond 2021), «Ekkopunkt» (Periferien 2021) og «Immobile» (Nymusikk Bergen/Bergen Fringe Festival 2021). Jeg har også fått æren av å være med i «Platform Gátt», et talentprogram for nordiske kunstnere.

De siste årene har jeg arbeidet med kammermusikk og lydkunst. Bærebjelken i min komposisjonspraksis er forankret i å undersøke hva en lyttesituasjon er eller kan være. Jeg strever etter å lage tydelige lyttesituasjoner, hvor lytteren gjerne opplever lyden innenfor en scenisk ramme, som gjerne kan gi en ny eller uventet inngang til å oppleve lyden.

Jeg finner inspirasjon til å komponere innenfor tydelige konseptuelle rammer, men det er alltid undersøkelsen av det lydlige som står i fokus. En tydelig kompositorisk ramme som jeg føler meg trygg på, kan være med å utvide det soniske og lydlige uttrykket jeg velger å arbeide innenfor.