Norsk
Komponistforening

Knut Vaage FOTO Observatoriet

Foto: Observatoriet

Knut Vaage

Knut Vaage (1961-) er bosatt i Bergen hvor han livnærer seg som komponist. Han er utdannet i klaver og komposisjon ved Griegakademiet i Bergen. Fra Norges musikkhøgskole har han fått realkompetanse som lektor i komposisjon. Vaage har vært aktiv innenfor en rekke stilarter med hovedvekt på improvisasjon og samtidsmusikk. I flere prosjekter har han utforsket grensene mellom improvisasjon og komposisjon. Vaages produksjon spenner fra symfoniske verk og opera til solostykker, og noen av verkene er utvidet med elektroniske virkemidler