Norsk
Komponistforening

Yngve Slettholm

Foto: Finn Ståle Felberg

Yngve Slettholm

Yngve Slettholm (f. 1955) avla i 1977 faglærereksamen ved Norges musikkhøgskole og i 1980 diplomeksamen i komposisjon samme sted med Finn Mortensen som lærer. Som Fulbright-stipendiat 1986-88 studerte han teori, musikkhistorie og komposisjon ved State University of New York at Buffalo med Morton Feldman som komposisjonslærer. Han mottok PhD (Doctor of Philosophy) i komposisjon i 1989. Han har mottatt flere priser for sine verk, foruten en rekke studie- og arbeidsstipendier og tallrike komposisjonsbestillinger.

Slettholm har skrevet en lang rekke verk for de fleste typer besetninger: orkester-, korps-, kammer-, solo- og korverk. Flere av Norges fremste ensembler og musikere har bestilt eller framført musikk av ham. Blant annet ble det i 2006 utgitt en CD med tre av hans orkesterverk spilt av Oslo-Filharmonien/Christian Eggen og i 2010 en CD med kammerverk for saxofon og slagverk.

Yngve Slettholm kan vise til en allsidig undervisningspraksis, som strekker seg fra instruktør- og dirigentvirksomhet i korpsbevegelsen via skoleverket til mangeårig stilling som førsteamanuensis i komposisjon og satslære ved Norges musikkhøgskole, der han også var prorektor 1996-99. 2001-2005 var han statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet i Bondevik II-regjeringen. Siden 2006 har han vært adm. direktør i rettighetsorganisasjonen Kopinor. I perioden 2012–15 var han også leder for Norsk kulturråd.

Slettholm har innehatt flere andre tillitsverv bl.a. som leder i ny Musikks Komponistgruppe, president i Ny Musikk, styremedlem og viseformann i Norsk Komponistforening, prorektor ved Norges musikkhøgskole, styremedlem i Norsk Musikkfond, styremedlem/nestleder i Ultima-festivalen, styreformann i Komponistenes Vederlagsfond, styremedlem/nestleder i TONO, styremedlem i foreningen Oslo Sinfonietta/Cikada og styreleder i stiftelsen Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. Han har deltatt i en rekke utvalgs- og utredningsarbeider og ledet det regjeringsoppnevnte Mediestøtteutvalget (NOU 2010:14). Han er i dag styreleder i Ingar Doblougs stiftelse og Ultima-festivalen, og er nylig valgt president i IFRRO, som er Kopinor-organisasjonenes internasjonale paraplyorganisasjon (tilsv. CISAC for Tono-organisasjonene).

[1] ”Possible Selections” (Aurora ACD 5030)
[1] ”Slettholm Chamber Music” (Lawo LWC 1017)

Kontaktinformasjon, se Kopinor.