Norsk
Komponistforening

4016 001 737x1024

Foto: Privat

Eberhard Böttcher

Eberhard Böttcher er født i Berlin/Tyskland. Han gjennomførte musikkstudier med fagene komposisjon, musikkteori og obo ved Städt. Konservatorium Berlin i tidsrommet 1952-56 og fikk 1957 tildelt Carl-Maria-vo-Weber-Preis i Dresden mens han var i Øst-Tyskland.
Fra år 1958 av var han aktiv som musiker og komponist i Sverige hvor han hadde sin "tonsättardebut" med framføringer i konsert og radio.

Böttcher kom til Norge som medlem av Trondheim Symfoniorkester i 1968, der han stiftet og ledet Ringve Kammerensemble 1969-71. Han var styremedlem og formann i Ny Musikk Trondheim 1978-80, ble medlem i Norsk Komponistforening og norsk statsborger året 1979. Fra 1980 av organiserte han Trondheim Komponistgruppes virksomhet med konserter i inn-og utlandet, turneer og en rekke CD-produksjoner.

Böttcher har skrevet orkesterverker, kammermusikk, vokalverker og kirkemusikk. Tallrike framføringer – ikke minst i utlandet – medførte etterhvert større kunstnerisk anerkjennelse.