Norsk
Komponistforening

Erik Håkon Halvorsen

Foto: © Bjarne Øymyr

Erik Håkon Halvorsen

Erik H. Halvorsen har virket som som musiker (piano, div tangentinstrument og programmering), komponist, arrangør og produsent, rytmisk tradisjon; jazz, latinamerikansk, afrikansk og samisk musikk fra 1994.
Ansatt som landsdelsmusiker i Nord-Norge fra 1995 til 2003.
Medvirket på en rekke innspillinger som musiker og komponist.

Bachelor-grad i komposisjon ved Grieg Akademiet i Bergen 2016, komposisjonsarbeidet har hatt en dreining mot samtidsmusikk etter dette.

I årene som musiker har jeg skrevet musikk til min egen jazztrio og andre prosjekt, samt fungert som medprodusent på en rekke innspillinger. De siste årene har komposisjonsarbeidet hatt en dreining mot samtidsmusikk.