Martyna Kosecka Tiange Zhou 2018

Foto: Tiange Zhou

Martyna Kosecka

Martyna Kosecka er en polsk komponist, dirigent, utøver og forsker innen ny musikk, bosatt i Norge siden 2019. Hun studerte komposisjon og orkesterledelse ved musikkakademiene i Kraków og Katowice i Polen. Gjennom sine sterke bånd til iransk kunst og kultur er hun engasjert i å fremme iransk samtidsmusikk gjennom aktiviteter fra det samfinansierte Spectro Centre for New Music og i kunstnerisk samarbeid med Tehran Contemporary Music Festival. Gjennom sin musikk, eksperimenterer hun med alternative former for stemming, mikrotonalitet, og elektroakustisk behandling av lyd. Med engasjement og nysgjerrighet, leker Kosecka med oppfattelser av tid og fokuserer på å hente ut klanglige kvaliteter fra hver individuelle lyd gjennom en mikroperspektivisk tilnærming.