Norsk
Komponistforening

TZ Eby KAMU 1191830

Foto: Kaapo Kamu

Tze Yeung Ho

Tze Yeung Ho (f. 1992) er en norsk komponist med base i Helsingfors.

Med sin flerkulturelle bakgrunn har språklige lyder manifestet seg som en viktig kilde for inspirasjon i Tze Yeungs musikk. Musikken står ofte i midten av veiskiller mellom ulike (mis)forståelser. Tze Yeungs arbeid tar sitt utgangspunkt i møtet mellom musikk og språk, med spesielt fokus på fonetikk og møtepunkter mellom skandinavisk, finsk-ugrisk og kinesisk litteratur. Disse ulike interessene kulminerte i Tze Yeungs kunsteriske forskning, som doktorand, om 'fonetiske elementer som komposisjonsverktøy' på Estlands musikk og teaterakademi i Tallinn og Universitetet i Helsingfors. Han holder en mastergrad i komposisjon fra Norges musikkhøgskole og en doktorgrad (PhD) i komposisjon fra Eesti muusika- ja teatriakadeemia (Estlands musikk og teaterhøyskole).

Tze Yeungs kammeropera i samarbeid med Linda Gabrielsen, «hvorfor pusen?», mottok andreprisen under Shanghai samtidsmusikk festivals komposisjonskonkurranse for kammeropera i 2019. Dette verket ble gjenfremført i Aarhus med nordiske solister og Århus Sinfonietta i 2021. Tze Yeung ble tildelt førstepris på Land's End Ensemblets komposisjonskonkkuranse i 2017 (Kanada), komposisjonskonkurranse 2020 holdt av de finlandssvenske korene Exaudio og Evivakören (Finland) og den 14. komposisjonskonkkuransen av Fribourgs Festival International de Musiques Sacrées (Sveits). Tze Yeung er mottaker av Kulturrådets Statens kunstnerstipend.

https://soundcloud.com/tzeyeun...