Norsk
Komponistforening

Kjell Magne Andersen

Foto: Privat

Kjell Magne Andersen

Kjell Magne Andersen, (1954) klarinettist/komponist/pedagog.

Han har sin formelle musikkutdannelse fra Barratt Due’s Musikkinstitutt i Oslo.

Studier i komposisjon og kontrapunkt hos komponistene Johan Kvandal, Maj Sønstevold, Trygve Madsen og Wolfgang Plagge.

Andersen er en komponist som skaper sin musikk innen tradisjonelle former og uttrykk. Man kan merker en sterk innflytelse av mellomkrigstidens nyklassisisme og den romantiske modale tonalitet.

Som mange norske komponister før ham, er han sterkt påvirket av norsk folkemusikk, salmer og folketoner, noe som kan gjenspeiles i sangbarheten i musikken.