R Xjf CC8 Anders Hannevold fotograf Alfred Moldvik

Foto: Alfred Moldvik

Anders Hannevold

Anders Hannevold (f. 1992) har gjort sitt virke som musiker siden forrige årtusen, der hovedvekten av musikken han skriver er akustisk kunstmusikk. I tillegg til å komponere er han også en skolert pianist med god kjennskap til det klassiske repertoaret.

Anders er utdannet i komposisjon av samtidsmusikk fra Griegakademiet (BA, MA), og har i tillegg studert i Kyoto, Japan, hvor en del japansk estetikk og diverse retninger av japansk folkemusikk har funnet seg til rette i hans uttrykk. I dette domenet vever Hannevold sammen intrikate masser av tankemateriale og tonemateriale. Resultatet er stadig utforskende musikk som dreies rundt semiotiske og semantiske prosesser, samt metastrukturer i både intra- og ekstramusikalske lag.

Han er selv glad i å undervise andre; både i musikk og i å oppholde seg under vann.