Norsk
Komponistforening

Utbetaling av tilskudd

29. juni 2021

Skjemaet er deaktivert.
Fra og med 2022 vil alle tilskudd utbetales mot gyldig faktura (se Altinn.no) som EHF (org# 970 013 407) eller som pdf til faktura@komponist.no. Husk å vise til saksnummer.

Dette er etter oppfordring fra vår revisor. Dvs at utbetalingsanmodning ikke skal benyttes, og dette gjelder også tilskudd tildelt før 2022.

Dersom man ikke har organisasjonsnummer og derav ikke kan sende faktura, må tilskuddet utbetales som honorar med skattetrekk. Du må i såfall gi oss beskjed om dette, og løsningen krever at vi bl.a. må innhente fødsels- og personnummer fra deg. I tillegg vil det påløpe arbeidsgiveravgift slik at tildelingen reduseres med om lag 12,5%. Send i så fall epost til komponist@komponist.no.