Norsk
Komponistforening

Ronny Behnert

Norske lydlandskap – støtte til tekstproduksjon

31. mai 2021

Et vitalt musikkliv er avhengig av et mangfoldig ordskifte, av at det fins grobunn for fordypning, refleksjon og diskusjon, og av at musikken og de ulike sammenhengene den inngår i stadig settes i nye perspektiver.

Norsk Komponistforening ønsker å stimulere til at det skrives om og forskes på norske komponisters verk og betydning innenfor hele bredden av estetiske praksiser. Vi har derfor satt av 100 000 kroner øremerket tekstproduksjon om norske komponister og norske lydlandskap.

Ordningen er åpen for alle å søke på – f.eks. musikkforskere, kritikere, musikere, komponister eller andre som har betraktninger om komposisjonsvirket fra andre ståsteder eller fagfelt.

Søknadsbeløp

Det kan søkes om støtte innen to nivåer:

  • Tekstarbeid kr 11 500,–
  • Større tekstarbeid kr 17 000,–

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

  • Prosjektbeskrivelse med redegjørelse for prosjektets tematikk, vinkling og motivasjon
  • Søknadsbeløp ledsaget av kort informasjon om planlagte arbeidsmetoder og forventet arbeidsomfang
  • Plan for publisering og/eller for annen formidling av tekstens innhold
  • Informasjon om søkerens tidligere tekstproduksjon og/eller annen relevant erfaring for prosjektet, samt 3-5 relevante arbeidsprøver

Søknadsfrist

1. november 2020 (ny frist)
Til søknadskjema>>>

Vurdering av søknaden

Søknaden vurderes og avgjøres av et eksternt utvalg med tekst- og musikkfaglig kompetanse.

Norsk Komponistforening, stiftet i 1917, er interesseorganisasjonen for alle profesjonelle komponister i Norge med musikk og lyd som kunstform. Medlemmene våre skaper lydkunst, installasjoner, orkestermusikk, kammermusikk, kor- og korpsmusikk, elektronisk musikk, performance, støy, jazz, scenisk musikk, filmmusikk og mye mer.

Vi jobber for å forsvare opphavsretten og skape muligheter for en stor bredde av ulike uttrykk, som alene kan oppfattes som smale, men som i helhet utgjør musikklivets sprengkraft. Et mål er også å vise hvor omfattende feltene er både i innhold og med tanke på hvor mange som til sammen arbeider med, berøres av og engasjerer seg for mangfoldet av uttrykk.

Fordi kunst lages fra et subjektivt ståsted vil vi sikre at ulike stemmer får slippe til, uavhengig av kjønn, politisk ståsted, geografi og opphav. Vi jobber slik for likestilling i alle ordets dimensjoner.