Norsk
Komponistforening

20131015 NMD2014 0406 liten

Nordic Music Days 2014

Ekspress konsertstøtte

28. mai 2021

Realiser prosjektet ditt med tilskudd på inntil 20 000 kroner!

Retningslinjer for ordningen

  • Du må være medlem av Norsk Komponistforening, og du må søke på vegne av dine egne prosjekter.
  • Tilskuddet på inntil kr 20 000 pr kalenderår pr medlem, fordelt på en eller flere konserter.
  • Tilskuddet skal ikke brukes som eget honorar, men til å betale musikere, konsertlokale etc.

Ekspress konsertstøtte er en ordning som skal hjelpe komponister med å realisere konserter/arrangementer med egne verk.

Ordningen er i første rekke rettet mot virksomhet i det frie feltet, og skal ikke brukes som toppfinansiering av større prosjekter* eller til konserter arrangert av institusjoner med betydelig offentlig grunnfinansiering**.

Støtten skal ikke dekke komponisthonorar, men kan for øvrig brukes til å dekke alle andre typer utgifter knyttet til gjennomføringen av konserten, som leie av lokale, musikerhonorar, trykk av plakater, leie av teknisk utstyr, osv.

Du må være medlem av Norsk Komponistforening for å kunne søke ekspress konsertstøtte. Tilskuddet er på maksimum 20 000 kroner i året, fordelt på en eller flere konserter.

Ordningen har ingen søknadsfrist og søknader behandles løpende av administrasjonen.

Utfylt skjema sammen med budsjett sendes inn før konserten finner sted.

Tilskuddet utbetales når søknaden er mottatt og godkjent av administrasjonen og utbetalingsanmodning er sendt til oss.
Dokumentasjon og regnskap må være sendt Komponistforeningens administrasjon innen en måned etter at konserten har funnet sted

_
*) Prosjekter med totalbudsjett på over 150 000 vil bli vurdert skjønnsmessig.
**) Arrangement i regi av festivaler og institusjoner med faste offentlige tilskudd, eller større tilskudd fra NKF, vil bli avslått. Unntak kan gjøres for frie ensembler som har tilskudd fra kulturrådets ensemblestøtteordning når de gjør enkeltstående konserter som ikke er under festivaler eller institusjoners paraply med støtte som beskrevet over.

Søknadsskjema