Norsk
Komponistforening

Karolina Machowicz

Dokumentasjonsopptak

20. september 2021

Gode dokumentasjonsopptak av ny musikk, og særlig urfremføringer, er viktig både for komponister og musikere. Ordningen er åpen for alle som ønsker å gjøre konsertopptak med profesjonell kvalitet.

Formål

Formålet med ordningen er å sikre at fremføringer, og særlig urfremføringer, blir godt dokumentert. Musikken som skal dokumenteres må være komponert av en nålevende komponist med hovedvirke i Norge. NKF har rammeavtaler med to profesjonelle lyd- og videofirmaer som vil forestå opptakene. Ordningen vil bidra til at verk av betydelig kunstnerisk verdi blir dokumentert for ettertiden, samt sørge for at komponister og musikere har gode opptak å vise til i promoteringsarbeidet.

Ordningen gjelder både for lyd- og videoopptak, og gjelder i hovedsak for konserter som finner sted i Norge.

Dersom man ønsker å bruke andre leverandører for å gjennomføre opptak, kan man søke om tilskudd på kr 2000 for å dekke andel av kostnaden.

Hvem kan søke?

Komponister, konsertprodusenter og plateselskap som arbeider innenfor kunstmusikk-feltet kan søke ordningen.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde:

  • En kort søknadstekst / prosjektbeskrivelse.
  • Informasjon om konsertsted og dato (maks en dato pr søknad).
  • Informasjon om verkene som skal fremføres, samt musikerne som skal fremføre dem.

Søknaden må sendes inn senest fire uker før fremføringsdato.

Begrensning:

Ordningen er normalt begrenset til to søknader per søker/år og samtidig to dokumentasjonsopptak per komponist/år. Søkere/komponister som er innvilget to opptak vil kunne søke om tilskudd a kr 2000 en gang i tillegg.

Festivaler/arrangører kan søke om støtte til å dokumentere flere konserter. Søker vil da kunne få innvilget kr 2000/konsert men maksimum kr 10 000,- i tilskudd.

Vurdering av søknaden

Alle søknader blir behandlet administrativt, men ved eventuelle spørsmål av kunstnerisk art, vil Norsk Komponistforenings musikkfaglige utvalg avgjøre utfallet.

Søknadsskjema