Norsk
Komponistforening

IMG 7451 copy

Karolina Machowicz

Dokumentasjonsopptak

20. september 2021

Gode dokumentasjonsopptak av ny musikk, og særlig urfremføringer, er viktig både for komponister og musikere. Ordningen er åpen for alle som ønsker å gjøre konsertopptak med profesjonell kvalitet.

Formål

Formålet med ordningen er å sikre at fremføringer, og særlig urfremføringer, blir godt dokumentert. Musikken som skal dokumenteres må være komponert av en nålevende komponist med hovedvirke i Norge. NKF har rammeavtaler med to profesjonelle lyd- og videofirmaer som vil forestå opptakene. Ordningen vil bidra til at verk av betydelig kunstnerisk verdi blir dokumentert for ettertiden, samt sørge for at komponister og musikere har gode opptak å vise til i promoteringsarbeidet.

Ordningen gjelder både for lyd- og videoopptak, og gjelder for konserter som finner sted i Norge.

Hvem kan søke?

Komponister, konsertprodusenter og andre aktører som arbeider innenfor kunstmusikk-feltet kan søke ordningen.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde:

  • En kort søknadstekst / prosjektbeskrivelse med begrunnelse for hvorfor akkurat denne konserten/musikalske situasjonen krever profesjonell dokumentasjon, og for ønsket format (lyd/video).
  • Informasjon om konsertsted og dato (maks en dato per søknad).
  • Informasjon om verkene som skal fremføres, samt musikerne* som skal fremføre dem.

* NB! Utøvere/musikere må underskrive avtale om rettigheter i forkant av opptakt.

Søknadsfrist

Ordningen har fire søknadsfrister per år. Disse er 31. januar, 31. mars, 31. juli og 30. september eller første ordinære arbeidsdag etter fristen. Konsertdato bør tidligst være fem uker etter søknadsfrist. Dvs. at tidligste konsertdato for søknader som sendes inn før fristen 31.01.2023 er 07.03.2023.

Begrensning:

Ordningen vil være begrenset til en søknad per søker/år.

Vurdering av søknaden

Søknadene blir behandlet av NKFs musikkfaglige utvalg (MU). MU vil i tillegg til en musikkfaglig vurdering vektlegge hvor mange dokumentasjonsopptak et medlem har fått innvilget tidligere for å forsøke å spre tildelingene på flest mulig verk og komponister.

Rapportering

Søkere som får innvilget dokumentasjonsopptak må sende rapport til NKF innen 14 dager etter at konserten er gjennomført.


Søknadsskjema