Norsk
Komponistforening

IMG 7451 copy

Karolina Machowicz

Dokumentasjonsopptak

20. september 2021

Gode dokumentasjonsopptak av ny musikk, og særlig urfremføringer, er viktig både for komponister og musikere. Ordningen er åpen for alle som ønsker å gjøre konsertopptak med profesjonell kvalitet.

Formål

Formålet med ordningen er å sikre at fremføringer, og særlig urfremføringer, blir godt dokumentert. Musikken som skal dokumenteres må være komponert av en nålevende komponist med hovedvirke i Norge. NKF har rammeavtaler med to profesjonelle lyd- og videofirmaer som vil forestå opptakene. Ordningen vil bidra til at verk av betydelig kunstnerisk verdi blir dokumentert for ettertiden, samt sørge for at komponister og musikere har gode opptak å vise til i promoteringsarbeidet.

Ordningen gjelder både for lyd- og videoopptak, og gjelder i hovedsak for konserter som finner sted i Norge.

Dersom man ønsker å bruke andre leverandører for å gjennomføre opptak, kan man søke om tilskudd på kr 2000 for å dekke andel av kostnaden.

Hvem kan søke?

Komponister, konsertprodusenter og plateselskap som arbeider innenfor kunstmusikk-feltet kan søke ordningen.

Krav til søknaden

Søknaden må inneholde:

  • En kort søknadstekst / prosjektbeskrivelse.
  • Informasjon om konsertsted og dato (maks en dato pr søknad).
  • Informasjon om verkene som skal fremføres, samt musikerne* som skal fremføre dem.

Søknaden må sendes inn senest fem uker før fremføringsdato.

* NB! Utøvere/musikere må underskrive avtale om rettigheter i forkant av opptakt.

Begrensning:

Ordningen er normalt begrenset til to søknader per søker/år og samtidig to dokumentasjonsopptak per komponist/år. Søkere/komponister som er innvilget to opptak vil kunne søke om tilskudd a kr 2000 en gang i tillegg.

Festivaler/arrangører kan søke om støtte til å dokumentere flere konserter. Søker vil da kunne få innvilget kr 2000/konsert men maksimum kr 10 000,- i tilskudd.

Vurdering av søknaden

Alle søknader blir behandlet administrativt, men ved eventuelle spørsmål av kunstnerisk art, vil Norsk Komponistforenings musikkfaglige utvalg avgjøre utfallet.

Søknadsskjema