Norsk
Komponistforening

Adobe Stock 197908933 9dreamstudio

9dreamstudio

Søknad om medlemskap

20. september 2021

Søknadsskjema, medlemskap

Personopplysninger oppgitt i denne søknaden vil bli behandlet konfidensielt. I saksbehandlingen vil kun navn på søker deles med utvalget som behandler søknadene, og denne informasjonen (navn/søknad) arkiveres sammen med saksdokumentene. Navn og kontaktinformasjon til alle som blir innvilget medlemskap vil bli oppbevart i Norsk Komponistforenings medlemsregister. Personopplyningene i dette skjemaet vil slettes fra de utfylte søknadene ved halvårlig rutine.

Navn
Adresseinformasjon

750 tegn igjen
750 tegn igjen
750 tegn igjen

Før opp de fem siste fremføringene av musikken din: *
Årstall (fremført) Verktittel Ensemble/utøver Sted/arena (venue/festival) By/land

Vi er ute etter fem ulike anledninger, så ikke før opp flere verk fra samme anledning/konsert selv om det kanskje rent teknisk er de fem siste fremføringene.

Vedlegg til søknaden

Legg ved en oversikt over arbeid og utdanning relatert til virksomheten som komponist.

Ikke bruk TONO-utskrift, men legg ved en oversikt over verk du har skrevet - gjerne med utfyllende informasjon om eventuelle innspillinger, hvem som har fremført verkene og årstall.

Musikkeksempler - type vedlegg *

Legg ved et lite utvalg av musikk som representerer deg som komponist (3-5 verk). Velg verk som er fremført/utgitt. Maks filstørrelse er 32MB. Bruk lenke til en fildelingstjeneste eller Soundcloud/Youtube eller liknende for større filer. Dersom du skal legge til flere filer må det gjøres i samme operasjon da skjemaet skriver over det forrige ved hver opplasting.

Skjemaet fungerer slik at en ny opplasting skriver over den forrige, så om du skal legge ved flere filer må det gjøres i en og samme operasjon (lettest om du samler vedleggene i samme mappe først). Lydfiler og pdf-filer er tillatt. Maks størrelse er 26 mb

Lenker til musikkeksempler

Det er definitivt best om lenkene leder til åpne tjenester som ikke krever innlogging. Vi ønsker i minst mulig grad lenker til Spotify, Apple Music, Tidal eller liknende

Nettadresse