Norsk
Komponistforening

9dreamstudio

Søknad om medlemskap

20. september 2021

Søknadsskjema, medlemskap

Personopplysninger oppgitt i denne søknaden vil bli behandlet konfidensielt. I saksbehandlingen vil kun navn på søker deles med utvalget som behandler søknadene, og denne informasjonen (navn/søknad) arkiveres sammen med saksdokumentene. Navn og kontaktinformasjon til alle som blir innvilget medlemskap vil bli oppbevart i Norsk Komponistforenings medlemsregister. Personopplyningene i dette skjemaet vil slettes fra de utfylte søknadene ved halvårlig rutine.

Navn
Adresseinformasjon

750 tegn igjen
750 tegn igjen
500 tegn igjen

Før opp de fem siste fremføringene av musikken din: *
Årstall (fremført) Verktittel Ensemble/utøver Sted/arena (venue/festival) By/land
Vedlegg til søknaden

Legg ved en oversikt over arbeid og utdanning relatert til virksomheten som komponist

Ikke bruk TONO-utskrift, men legg ved en oversikt over verk du har skrevet - gjerne med utfyllende informasjon om eventuelle innspillinger, hvem som har fremført verkene og årstall

Velg type vedlegg *

Legg ved et lite utvalg av musikk som representerer deg som komponist (3-5 verk). Velg verk som er fremført/utgitt. Maks filstørrelse er 100MB. Bruk lenke til en fildelingstjeneste eller Soundcloud/Youtube eller liknende for større filer.

Lenke(r) til musikkeksempel
nettadresse