Norsk
Komponistforening

7d407ecb 4701 41cc 94ec b3bfbb43d878 orig

Foto: Dante Thelestam

UTSATT Medlemsmøte i komponistens verktøykassev

25. november 2022

– Hvordan utvikle et mangfoldig komposisjonsmiljø? Hva er veien videre?

Medlemsmøtet er utsatt

det bir ikke møte 7. desember

Møt vårt nye likestillings- og mangfoldsombud

I denne utgaven av Komponistenes Verktøykasse vil Komponistforeningens nye likestillings- og mangfoldsombud, Tze Yeung Ho, invitere medlemmene til en samtale om det videre arbeidet med likestilling og mangfold i foreningen.

I den første halvtimen skal Tze Yeung introdusere noen mulige ideer for 2023. Vi skal diskutere temaer som språklig tilgjengelighet i våre ordninger, bevisstgjøring av mangfoldsbegrepet innen organisasjonen og inkludering som aktiv handling. En åpen diskusjon følger deretter og deltagere kan gi innspill.

Presentasjonen foregår på norsk, men alle kan stille spørsmål og gi innspill på engelsk. Lenke til zoom-møtet vil bli sendt ut etter påmelding. Møtet er stipulert til å vare ca. en time.