Norsk
Komponistforening

Ingerid Fegersten er død, 94 år gammel

28. mai 2021

Vi har mottatt det triste budskapet om Ingerid Fegerstens bortgang 7. mai 2021. Hun har i en årrekke bidratt med sine midler og innflytelse til beste for mange av våre medlemmer og andre utøvende kunstnere gjennom Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelser.

Navnene er knyttet til de to stiftelsene hun etablerte i sitt og sine foreldres navn: Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelser. Ett stipend for norske komponister og utøvende musikere og det andre for norske bildende kunstnere. Hvert annet år deler stiftelsen ut en rekke stipender og priser til komponister, utøvere og billedkunstnere på hennes foreldres bryllupsdag. Eiendommen hvor Parkteatret holder til er også en del av stiftelsen.

Harald Herresthal sitter i stiftelsen styre, og forteller følgende: "Siden opprettelsen av Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens musikkstiftelse i 1992 har stiftelsen delt ut nærmere 200 stipend. I tillegg har stiftelsen med jevne mellomrom delt ut Fegerstens musikkpris til personer som har gjort en særlig innsats for å fremme musikken til norske komponister. Musikkstiftelsen eier eiendommen på Olaf Ryes plass 11, og for henne var det viktig at Parkteatret skulle være en viktig arena for konsertvirksomhet til glede for bydelen og byen som helhet. I bygningen finnes det et lite antall leiligheter som gjennom årene har vært leiet ut til musikkstudenter og musikere i etableringsfasen. Den 1. november 2020 delte stiftelsen ut tre millioner kroner i stipend til 34 komponister og utøvende musikere. Ingerid Fegersten var med sine to stiftelser for billedkunstnere og komponister og utøvere en av de største private bidragsyterne til fremme av billedkunst og musikk. Hennes navn og engasjement for kunsten vil leve videre, for hun sørget for at stiftelsene har en kapital som gjør det mulig å dele ut stipend i mange år fremover."

Våre tanker går til Ingerid Fegerstens familie, og en varm takk vies Ingerid Fegersten selv for hennes engasjement og generøsitet både i personlige møter med kunstnere og gjennom stiftelsen hun etablerte.

Bisettelsen fant sted onsdag 26. mai, se for øvrig minneside hos Jølstad.

Les også minneord i dagens Aftenposten.