Norsk
Komponistforening

NKFs fagseminar 14.–16. oktober 2022

19. november 2021

20211016 112642

Foto: Beate Styri

Foto: Beate Styri

Årets fagseminar er 14. - 16. oktober 2022 der vi inviterer til faglig og sosialt påfyll tre dager til ende på Sundvolden Hotel. Det blir samtaler, paneler, lytting og nerding, toppet med levende, kunstneriske innslag.
Fagseminar 2022

© Alina/stock.adobe.com

Om årets tema

Musikken har alltid vært et tidsbilde, et lydspor til sin samtid, ikke minst i brytningstider. Etter to års pandemi, er aktiviteten i musikk- og kulturlivet tilbake for fullt, samtidig som nye kamper kjempes. Vi trues blant annet av økologisk og økonomisk krise, økende polarisering og et demokrati som er under press, og av en krig i Europa der den verdensorden som vi kjenner, vakler.

Mange opplever frykt for fremtiden, andre lever i håpet. På seminaret får vi et innblikk i sterk kunst skapt av komponister i pressede tider før, og på noe av det som skapes i dag. Hva gjør oss komponister og kunstnere – vi som er her nå – relevante i vår samtid og for vår ettertid? Finnes det ett svar på spørsmålet? Eller kanskje flere svar? Eller ingen?

Programinnhold

Vi innleder seminaret med et innblikk i ukrainsk kunst og kultur. Forfatter og sovjethistoriker Yngvild Sørbye er utdannet musikkviter fra UiO, med fordypning i den sovjetiske 1960-tallsavantgarden, med hovedvekt på Alfred Schnittke. Hun har skrevet om kunstmusikk i VG, vært musikkritiker i Dagbladet og vært redaktør for Verdensmusikkdagene 1990, Ultima 1994 og skrevet for Ballade på 90-tallet. Hun har utgitt en antologi om diplomaten og feministen Aleksandre Kollontaj og bidratt til flere bokverk om norsk-russiske relasjoner gjennom tidene.

Sørbye har selv reist i Ukraina tidligere, og siden den russiske invasjonen 24. februar har hun publisert en rekke artikler om Ukrainas kunst, kultur og historie, flettet sammen med hendelser fra den pågående krigen. Hun vil åpne seminaret med å gi oss et bilde av ukrainske kunstneres skapende vilkår gjennom det siste hundreåret, og kulturens livsnødvendige plass i Ukrainas lange identitetsbygging og frihetskamp.

Nataliya Pavlyuk er ukrainsk pianist og komponist, bosatt i Kristiansand. Hun har studert komposisjon med Stig Nordhagen og Rune Rebne, og som eneste tilreisende av tolv finalister i en internasjonal komposisjonskonkurranse, dro hun til Lviv i april i år, der hun satt alene i salen og overvar dirigent Roman Kreslenko lede et alvorstungt strykeorkester og fremføringen av hennes verk Dies Jovis («Torsdag»). Grunnet evakueringen besto orkesteret kun av menn, og dirigenten åpnet øvelsen med å informere om at musiseringen ikke skulle opphøre dersom konserthuset skulle bli rammet av et missilangrep. På seminaret får vi høre mer om hvordan krigen har påvirket Pavlyuks musikk og vekket hennes politiske engasjement og patriotisme, inkludert initiativet «Musicians & artists in Ukraine. Helping hand in times of war».

Gjennom seminarhelgen får vi også fortellinger om hvordan krig har satt sitt preg på andre sentrale komponisters liv og verk. En kvartett bestående av Rik De Geyter, Daniel Turcina, Øyvind Gimse og Mona Spigseth vil gjennom seminarets tre dager fremføre alle åtte satsene fra Olivier Messiaens hjørnesteinsverk Quatour pour la fin du temps. Verket ble skrevet i konsentrasjonsleir i Tyskland i 1940-41, og urfremført utendørs i kulden på delvis ødelagte instrumenter. Musikkritiker Magnus Andersson vil gi oss en introduksjon til verket, og noen dypdykk og spontane lytterefleksjoner knyttet til musiseringen, der han vil innvie oss i prosessen rundt hvordan han lytter som kritiker.

Pianist Håkon Austbø vil, i samtale med Magnus Andersson, snakke om krigen han har stått i – den mot kommersialiseringen av kulturlivet. Han vil også fortelle om sine møter med blant annet Messiaen. Samtalen tar utgangspunkt i Austbøs bok Motstrøms: refleksjoner over et musikerliv(Solum Bokvennen, 2021). Gjennom et langt liv som musiker har Austbø gjort seg mange refleksjoner om blant annet musikkens plass i samfunnet, om hvordan kulturlivet fungerer, og hvordan vi forholder oss til natur og miljø. Boken inneholder kritikk av musikk- og kulturlivet generelt i inn- og utland, der den viktigste delen går i møte med konformitetspresset man som utøver blir utsatt for.

Komponisten Antonio Bibalo ville i år fylt 100 år. Pianist Anders Brunsvik vil fortelle om komponisten, inkludert hvordan Bibalos erfaringer som soldat og etter hvert krigsfange under 2. verdenskrig satte preg på hans liv og verk. Brunsvik har gjort innspillinger og fordypet seg i Bibalos musikk som utøver, noe vi også vil få gleden av å oppleve på seminaret. I samtale med Ida Habbestad får vi høre om hans møter med komponisten, inkludert besøk i Bibalos originale kunstnerhjem i Larvik som Komponistforeningen har arvet, og som blir tilgjengelig for kunstneropphold fra i høst.

Tradisjonen tro får vi også møter med komponister som i parvise konstellasjoner utveksler refleksjoner om hverandres musikk. Lørdag vil Morten Christophersen og Anna Berg snakke om førstnevntes Krigsseilerrekviem, og sistnevntes verk Remnants of confetti unexploded, som har Vietnamkrigen som et bakteppe.

Søndag møter vi Mariam Gviniashvili og Martyna Kosecka, som forteller om hvordan verdenssituasjonen og vår tids utfordringer påvirker deres arbeidsprosesser, og hvordan deres tilknytning til henholdsvis Georgia og Polen påvirker dem og deres kollegaer der, ikke minst i lys av krigen i nabolandet Ukraina. Vi stifter her bekjentskap med verkene Isorropía signert Kosecka, og Chaos Awe av Gviniashvili.

Vi bryter opp seminaret etter en oppsummerende samtale om tematikken «Musikk i brytningstid», der kunsthistoriker og dramatiker Tommy Sørbø og komponistene Gyrid Nordal Kaldestad og Glenn Erik Haugland reflekterer muntlig og klanglig rundt kunstneres og komponisters relevans i tiden vi lever i.

MEDVIRKENDE:

Yngvild Sørbye – forfatter, sovjethistoriker, utdannet musikkviter fra UiO
Nataliya Pavlyuk – komponist, pianist
Magnus Andersson – skribent, kritiker, pianist
Rik De Geyter – klarinettist
Daniel Turcina – fiolinist
Øyvind Gimse – cellist
Mona Spigseth – pianist
Håkon Austbø – pianist
Anders Brunsvik – pianist
Ida Habbestad – skribent, kritiker, daglig leder i NKF
Anna Berg – komponist
Morten Christophersen – komponist
Mariam Gviniashvili – komponist
Martyna Kosecka – komponist
Tommy Sørbø – forfatter, kunsthistoriker, dramatiker
Gyrid Nordal Kaldestad – komponist, sanger, kunststipendiat ved NTNU, avd. for musikkteknologi
Glenn Erik Haugland – komponist, skribent, festivalsjef for TronTalks

Seminarkomiteen:
Stine Sørlie – komponist, nestleder i NKF
Ragnar Rasmussen – komponist, styremedlem i NKF

Takk til alle som har bidratt i komitéarbeidet, spesielt Bente Leiknes Thorsen og Gyrid Nordal Kaldestad i henholdsvis innledende og avsluttende fase.

Tidsplan

Oppstart fredag på fagseminaret kl. 14.00.
Avslutning søndag ettermiddag (mellom kl. 15 og 16).

Transport
Sundvolden Hotel ligger idyllisk til ved Tyrifjorden knappe 40 minutter fra Oslo sentrum ved inngangsporten til sagnomsuste Krokskogen og kun en time fra Gardermoen.

For de som har meldt behov har vi satt opp felles busstransport. Denne går fra Oslo S Drosjeholdeplass fredag kl. 12:30 og returnerer til Oslo søndag fra Sundvolden etter seminaret er slutt.

Pris for deltakelse

Overnatting på Sundvolden og full pensjon er inkludert i prisen for fagseminaret.
NB: Begrenset antall plasser

Egenandel for fagseminaret 2022 er

  • kr. 1490 for NKFs medlemmer, medlemmer av Samiske Komponister og nyMusikks komponistgruppe
  • kr. 2490 for eksterne
  • kr. 790 for studenter i komposisjon/musikkvitenskap.

Det vil bli satt opp gratis fellestransport/buss fra Oslo.

Påmelding

Fagseminaret er nå fulltegnet. Send gjerne en e-post til maral@komponist.no, dersom du ønsker å sette deg på venteliste, da det har dukket opp et par restplasser.